کتاب و نشریات

انتشارات آونددانش، به نمایندگی از انتشارات جان وایلی در نمایشگاه کتاب تهران حضور دارد.

خبرگزاری فارس: تازه‌ترین آثار انتشارات جان وایلی در ایران/ ٥٠٠ عنوان از سال ٢٠١٧ در نمایشگاه کتاب