کتاب و نشریات

خبرگزاری فارس: «نون و القلم» را با صدای جلال بشنوید+صوت

با کمک رایزنی فرهنگی ایران در اتریش و ایران شناسان اتریشی، بخش هایی از داستان «نون و القلم» با صدای جلال آل احمد، کشف و در اختیار کتابخانه ملی قرار گرفته است.