کتاب و نشریات

خبرگزاری فارس: انتشار فراخوان ناشران برای حضور در نمایشگاه تخصصی کتاب عاشورا

موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران از انتشار فراخوان ناشران برای حضور در نمایشگاه تخصصی کتاب عاشورا خبرداد.