کتاب و نشریات

خبرگزاری فارس: نمایشگاه‌های کتاب استانی موجب افزایش مصرف کتاب در کشور می‌شود

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه کتاب ارومیه گفت: برگزاری نمایشگاه‌های کتاب استانی موجب افزایش مصرف کتاب در کشور می‌شود.