کتاب و نشریات

خبرگزاری فارس: مرکز مطالعات میراث مکتوب اسلام و ایران در آکادمی علوم روسیه افتتاح می‌شود

به منظور افتتاح نمایشگاه ایران زیبا و شرکت در کنفرانس بین المللی ایران شناسی اوراسیا،‌ رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی عازم به روسیه سفر می‌کند.